Lista pism

1. Uchwała Rady Wydziału Transportu dot. likwidacji Katedry Transportu Szynowego

2. Petycja studentów, absolwentów i przemysłu przeciwko likwidacji Katedry Transportu Szynowego

3. Apel trzech byłych ministrów o utrzymanie Katedry Transportu Szynowego w strukturze Politechniki Śląskiej

4. Pismo Kierownika Katedry Transportu Szynowego do JM Rektora Politechniki Śląskiej Prof. Andrzeja Karbownika i Studentów

5. Odpowiedź Zarządu Województwa Śląskiego

6. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 lipca 2014 r.

7. Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 lipca 2014 r.

8. Apel Jerzego Polaczka do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej

9. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dn. 25 lipca 2014 r.

10. Stanowisko Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

11. Pismo do Pani Minister NiSzW o nieważności Uchwały likwidującej Katedrę

12. Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego p. Krzysztofa Dyla

13. Pismo Kierownika Katedry do JM Rektora Politechniki Śląskiej o projektach finansowanych przez NCBR

14. Stanowisko Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność

15. Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 7 sierpnia 2014 r.

16. Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2014 r.

17. Odpowiedź Komitetu Obrony Katedry na pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 7 i 8 sierpnia 2014 r.

 

Lista artykułów i reportaży w mediach

1. [WIDEO] To koniec katedry transportu szynowego. Studenci Politechniki Śląskiej nie mogą się z tym pogodzić

TVS, 08.07.2014 r.


2. Jedyna w Polsce katedra transportu szynowego przestanie istnieć?

Nakolei.pl, 09.07.2014 r.


3. Politechnika Śląska zlikwiduje kierunek kolejowy?

Kurier Kolejowy, 09.07.2014 r.


4.  [PODCAST] Koniec Katedry Transportu Szynowego?

Radio Katowice, 10.07.2014 r. 


5. Katedra transportu szynowego zniknie z Politechniki Śląskiej?

Rynek Kolejowy, 10.07.2014 r.


6. Jest uchwała: Koniec katedry kolejowej na Politechnice Śląskiej

Rynek Kolejowy, 10.07.2014 r.


7. Politechnika Śląska nie odwraca się od kolei

Kurier Kolejowy, 10.07.2014 r.


8. [WIDEO] Politechnika Śląska zlikwidowała katedrę transportu szynowego

TVS, 10.07.2014 r.


9. [PODCAST] Zamknięcie Katedry Transportu Szynowego

Radio Katowice, 10.07.2014 r.


10. [WIDEO] Studenci bez katedry

TVP Katowice, 10.07.2014 r.


11. Last surviving Polish university department of rail transport liquidated

Polish Rail, 11.07.2014 r.


12. Na Politechnice chcą zlikwidować "szynówkę". Studenci się nie zgadzają

MMSilesia, 12.07.2014 r.


13. Politechnika zamyka Katedrę. Ministrowie piszą do Rektora

Dzisiaj w Gliwicach, 14.07.2014 r.


14. Politechnika Śląska: Znika Katedra Transportu Szynowego. Lotnicy zamiast kolejarzy?

Dziennik Zachodni, 14.07.2014 r.


15. Uczelnia likwiduje cenioną Katedrę Transportu Szynowego

Gazeta Wyborcza Gliwice, 16.07.2014 r.


16. W Polsce zabraknie specjalistów od kolei

Gazeta Polska Codziennie, 23.07.2014 r.


17. Centrum Naukowo - Dydaktyczne Transportu Kolejowego w Sosnowcu

Wiadomości Zagłębia, 25.07.2014 r.


18. Politechnika Śląska utworzy ośrodek naukowy poświęcony kolei

Onet.pl, 25.07.2014 r.


19. [WIDEO] Edukacja-lokalizacja

TVP Katowice, 25.07.2014 r.


20. Na dworcu w Maczkach będzie działać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej

Naszemiasto.pl, 25.07.2014 r.


21. Dworzec w Maczkach do remontu

Kurier Miejski, 28.07.2014 r.


22. Politechnika Śląska utworzy ośrodek naukowy poświęcony kolei

PAP, 28.07.2014 r.


23. Powstanie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego

Aktualności Politechniki Śląskiej, 28.07.2014 r.


24. OUT with the old rail transport department - IN with a new railway department... oops Centre

Polish Rail, 28.07.2014 r.