Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Stanowisko Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności Komisji Europejskiej

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Stanowisko Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Odpowiedź Komitetu Obrony Katedry na pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo nr 2 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo od Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo Kierownika Katedry do JM Rektora Politechniki Śląskiej o projektach finansowanych przez NCBR

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo do Pani Minister NiSzW o nieważności Uchwały likwidującej Katedrę

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

Stanowisko Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo nr 2 z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Apel Jerzego Polaczka do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej

Ważne dla Śląska ! - W sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Politechniką Śląską a PKP S.A oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego tworzenia (realizacji) Centrum Dydaktyczno-Naukowego Kolejnictwa w Sosnowcu (Stacja Maczki Bór)  

Poniżej zamieszczam pismo skierowane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju,  w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Politechniką Śląską  a PKP S.A oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego tworzenia (realizacji) Centrum Dydaktyczno-Naukowego Kolejnictwa w Sosnowcu (Stacja Maczki Bór)

Czytaj więcej: Apel Jerzego Polaczka do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej

Projekt stanowiska Zespołu ds. publicznego transportu zbiorowego w województwie śląskim

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

Pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 lipca 2014 r.

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Odpowiedź Zarządu Województwa Śląskiego

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Pismo Kierownika Katedry Transportu Szynowego do JM Rektora Politechniki Śląskiej Prof. Andrzeja Karbownika i Studentów którzy podpisali Petycję

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

List od trzech ministrów transportu

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument

 


 

Petycja studentów, absolwentów i przemysłu

Kliknij na poniższe zdjęcie aby pobrać cały dokument