Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 sierpnia 2014  na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej o godz. 14.00!

 


 

 Apel

Komitetu obrony działalności dydaktyczno-naukowej

 Katedry Transportu Szynowego

 na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

 

w sprawie

 Uchwały nr 27/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku Rady Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej i Władz Uczelni w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu polegającej na likwidacji Katedry Transportu Szynowego ( RT4 ) i zastąpienia jej Katedrą Technologii Lotniczych z dniem 1 września 2014 roku

 

 

           My, niżej podpisani studenci, absolwenci oraz przedstawiciele przemysłu, kolei  i innych organizacji związanych z transportem szynowym wyrażamy sprzeciw wobec działań Władz Wydziału Transportu i Politechniki Śląskiej, a szczególności planowanej realizacji Uchwały nr 27/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku Rady Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu, która została podjęta niezgodnie ze Statutem Uczelni oraz na podstawie nieprawdziwych informacji podanych przez Dziekana Prof. B. Łazarza na posiedzeniu Rady Wydziału

utworzyliśmy

 

KOMITET Obrony Katedry Transportu Szynowego.

 

Dotychczas żadne z Władz tj. Wydziałowych, Uczelnianych i Ministerialnych nie ustosunkowały się do meritum sprawy oraz działań niezgodnych ze Statutem Uczelni przedstawione przez środowisko transportowe i Kierownika Katedry, a tylko enigmatycznie i ogólnikowo tłumaczą się „autonomią Uczelni” i chowają „głowę w piasek”. 

Uważamy takie działania w środowisku akademickim za niedopuszczalne  w skali kraju pod względem naukowym, dydaktycznym i ludzkim aby Katedra która ma między innymi:


A. W zakresie działalności naukowej:

1.  Najlepszy wynik finansowy na Wydziale za pierwsze półrocze 2014 r.

2.  Realizuje cztery projekty badawcze przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (3 przyznane w 2014 r.)

3.  Najwięcej prac badawczo-usługowych nie tylko na Wydziale

4.  Specjalistyczne laboratoria kolejowe

5.  Europejskie Centrum Doskonałości

6.  Unikatowe w Polsce i w Europie specjalistyczne kolejowe zespoły badacze

7.  Specjalistyczną kadrę naukowo-dydaktyczną (w tym 2-ch Członków Komitetu Transportu PAN)

 

B. W zakresie działalności dydaktycznej:

1.  Jedyną specjalność w Polsce kształcąca kompleksowo specjalistów dla transportu szynowego (kolej, metro, tramwaje).

2.  Specjalność cieszącą się dużą popularnością wśród studentów.

3.  Jedyna specjalność której wszyscy zeszłoroczni absolwenci dostali od razu pracę (90% na kolei, reszta w innych zakładach pracy). Co roku tylko ze spółek PKP odchodzi na emeryturę itp. ok. 2000 pracowników.

4.  Katedra która posiada dwa prężnie działające koła naukowe i jedyna na wydziale, na której tak duży odsetek studentów aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych.

 

C. W zakresie działalności organizacyjnej:

1.  Koordynuje Polską Platformą Technologiczną Transportu Szynowego.

2.  Organizuje wiele imprez naukowo-dydaktycznych o zasięgu Europejskim i Światowym.

3.  Współpracuje przy realizacji strategicznych działaniach związanych z transportem z wieloma ministerstwami i samorządami w Polsce.

4.  Koordynowała między innymi opracowaniem w 2014 r.
 
-  Strategii Rozwoju Kolei, Przemysłu i Nauki Kolejowej w Polsce do 2020 r.

-  Strategii Rozwoju Kolei Śląskich. 

aby została zlikwidowana!!!.

Pełną dokumentację dotyczącą sprawy likwidacji Katedry Transportu Szynowego  można przeczytać na specjalnej stronie KOMITETu Obrony Katedry Transportu Szynowego tj.:

www.obronakatedry.pl

Mając powyższe na uwadze oraz brak reakcji na apele przedstawicieli Parlamentu, Samorządów, instytucji odpowiedzialnych za kolej i jej bezpieczeństwo, Związków Zawodowych jak również nieprawdziwe i nawzajem sprzeczne informacje przekazywane przez Władze Wydziału i Uczelni jak również straszenie studentów którzy podpisali petycję o nielikwidowaniu Katedry Transportu Szynowego komisjami dyscyplinarnymi jak również wymuszanie na studentach pisania „lojalek” osobno w różnych pokojach pod „nadzorem” pracowników jak za czasów PRL-u (Profesorowie B. Łazarz, S. Krawiec, A. Fellner) oraz odwołanie planowanej na dzień 28 sierpnia 2014 r.  obrony prac magisterskich ze specjalności "eksploatacja pojazdów szynowych" przez dziekana B. Łazarza podejmujemy od dzisiaj aktywne działania w zakresie  informacyjnym w mediach krajowych i zagranicznych jak również aktywne działania w zakresie organizacyjnym mające na celu anulowania w/w Uchwały Rady Wydziału i dalsze funkcjonowanie znanej w kraju i zagranicą Katedry Transportu Szynowego.

Dziękując wszystkim organizacjom, osobom i mediom  za dotychczasowe wsparcie naszych działań liczymy na dalszą aktywną współpracę i zapraszamy wszystkich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 sierpnia 2014 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej o godz. 14.00. Przyjdź, zaproś kolegę i koleżankę, nie bądź obojętny na przyszłość studentów, pracowników  i kolei.

 

Kontakt:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Za Komitet Obrony Katedry Transportu Szynowego 

Piotr Dziadkiewicz

Absolwent Katedry Transportu Szynowego 2010 r. 

 

Katowice, 20 sierpnia 2014 r.