O nas

Strona powstała jako odpowiedź studentów, absolwentów oraz przedstawicieli przemysłu, kolei i innych organizacji związanych z transportem szynowym wyrażający sprzeciw wobec działań Władz Wydziału Transportu i Politechniki Śląskiej, a szczególności planowanej realizacji Uchwały nr 27/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku Rady Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu która została podjęta niezgodnie ze Statutem Uczelni oraz na podstawie nieprawdziwych informacji podanych przez Dziekana Prof. B. Łazarza na posiedzeniu Rady Wydziału.

Chcemy prezentować fakty, wyrazy poparcia, stanowiska studentów, absolwentów i przemysłu w formie pism i komentarzy, a także materiały prasowe z wypowiedziami Władz Wydziału i Uczelni.